เมื่อกล่าวถึงคำว่า “สหกรณ์” คนอีกจำนวนไม่น้อยบางครั้งอาจจะยังนึกไม่ออกว่าสหกรณ์นั้นเป็นยังไงกันแน่

สหกรณ์ที่ฉันได้ทราบจัก
เมื่อกล่าวถึงคำว่า “สหกรณ์” คนอีกหลายคนอาจจะยังคิดไม่ออกว่าสหกรณ์นั้นเป็นยังไงกันแน่ บางบุคคลอาจจะทราบรักคำว่าสหกรณ์ผ่านการบอกกล่าวของคนอื่น อาจจะรู้จักแค่ว่าสหกรณ์ที่ขายปุ๋ยขายยาใช่ไหม? หรืออาจจะรู้จักแค่ว่าสหกรณ์เป็นราวกับร้านขายของที่ขายพวกวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรรึเปล่า? หรือเป็นเพียงปั๊มน้ำมันทั่วๆแค่นั้น? ถึงแม้จะทราบเพียงผิวเผินแม้กระนั้นก็ไม่ได้ทราบเนื้อแท้ของมันเท่าไหร่นัก และในวันนี้ในฐานะที่นักเขียนเองได้มีการเรียนรู้หลักสูตรทางด้านสหกรณ์มาตั้ง 4 ปี (นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์สหกรณ์จ้า) ต้องการจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ซักบางส่วน(หวังว่าจะไม่บางส่วนเหลือเกินนะ 555) และจะต้องขออนุญาตออกสตาร์ทก่อนเลยว่าการเขียนบทความในคราวนี้อาจมีข้อที่บกพร่องไปบ้างจะต้องขอประทานโทษในความไม่รู้มาในที่นี้ด้วยครับผม
ถ้าเกิดจะให้กล่าวถึงคำว่า “สหกรณ์” โดยบอกความหมายไว้อย่างง่ายๆครับผม สหกรณ์ คือการทำงานร่วมกันของมนุษย์ที่ดำรงชีพเดียวกันและเผชิญปัญหาเช่นเดียวกัน(ปัญหาที่ว่าบางทีอาจเป็นหาทางเศรษฐกิจ ฐานะ การดำรงชีวิตหรือการดำรงชีพ)โดยร่วมแรง พร้อมใจกันช่วยเหลือตัวเองและสามารถช่วยเหลือกันเพื่อยกระดับการดำรงชีวิตของตนและสมาชิก
สหกรณ์แรกที่ตั้งในประเทศไทยนั้นก็คือ “สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้” โดยคนที่นำแนวความคิดเกี่ยวกับสหกรณ์เข้ามาปรับใช้ในประเทศคือ “กรมหมื่นพิทยาลงแขนณ์” ถือได้ว่าท่านนั้นเป็นพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยเลยก็ว่าได้ แรกเริ่มแล้วสหกรณ์ในไทยเป็นจำพวก “ไม่จำกัดสินใช้” แม้กระนั้นในปัจจุบันเราจะเห็นสหกรณ์ต่างๆเป็นแบบ “จำกัด” สามารถชี้แจงได้อย่างง่ายดายว่า คำที่ลงท้ายชื่อของสหกรณ์ว่า “ไม่จำกัดสินใช้” ก็คือ ถ้าเกิดสมาชิกสหกรณ์ผู้ใดผู้หนึ่งไม่ทำตามสัญญา(เบี้ยวหนี้สิน)ทุกคนที่เป็นสหกรณ์ต้องรับผิดชอบร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้ (สหกรณ์แห่งแรกของไทย) แม้กระนั้นในปัจจุบันแบบไม่จำกัดสินใช้ไม่มีแล้วนะครับ ส่วนบทส่งท้ายสหกรณ์ในปัจจุบันใช้คำว่า “จำกัด” ทั้งปวง หมายถึง แม้สมาชิกผู้ใดผู้หนึ่งไม่ทำตามสัญญา สมาชิกคนนั้นๆต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนะครับ ดังเช่นว่า สหกรณ์การกสิกรรมเมืองจังหวัดลำพูน จำกัด , สหกรณ์โคนมจังหวัดลำพูน จำกัด เป็นต้น สหกรณ์นับว่าเป็นนิติบุคคลประเภทหนึ่งที่มีการธุรกิจราวกับบริษัทร้านขายของปกติ มีทั้งข้อที่เหมอนกันแลแตกต่างกัน ดังนี้
ข้อที่เหมือนกัน
บริษัทและสหกรณ์มีการมีหุ้นหนังโป๊ AV ซับไทยเหมือนกัน
สหกรณ์ย้ำการรวมคนมากยิ่งกว่ารวมทุน
มีการมอบเงินเงินปันผลตามหุ้นเหมือนกัน
ข้อที่แตกต่าง
บริษัทสามารถมีหุ้นเท่าไหร่ก็ได้ไมจำกัดปริมาณหุ้นแม้กระนั้นสหกรณ์นั้นสามารถมีหุ้นได้ไม่เกิน100 หุ้น(ในกรณีนี้แล้วแต่ระเบียบ กฎข้อบังคับของแต่ละสหกรณ์แม้กระนั้นโดยมากแล้วไม่เกิน 100 หุ้น)
บริษัทย้ำการรวมทุนมากยิ่งกว่ารวมคน
สหกรณ์มีเป้าหมายเพื่ออยากที่จะให้บริการแก่สมาชิกเป็นส่วนใหญ่แม้กระนั้นบริษัทสะสมผู้ถือหุ้นจัดตั้งขึ้น เพื่อทำการค้ากับบุคคลภายนอก
การโหวตหรือการออกเสียงของบริษัทคนที่มีหุ้นมากจะมีเสียงมากตามหุ้นที่ถือด้วยแต่ว่าสหกรณ์นั้นจะให้ความใส่ใจกับคนมากยิ่งกว่าเงิน(หุ้น) ไม่สนว่าผู้ใดจะมีหุ้นมากหรือหุ้นน้อยแม้กระนั้นสมาชิกทุกคนมีสิทธิออกเสียงเพียง 1 เสียงแค่นั้น (1 Man 1 Vote )
บริษัทมีแค่เงินโบนัสตามหุ้นแม้กระนั้นสหกรณ์มีทั้งเงินโบนัสตามหุ้นและเงินเฉลี่ยคืนตามการมีส่วนร่วมกับธุรกิจของสหกรณ์
เราสามารถเห็นข้อที่เหมือนกันและข้อแตกต่างกันจากการเปรียบเทียบข้างต้นไปพอควรแล้ว จึงต้องการจะเสนอแนะให้คุณผู้ได้ทราบเกี่ยวกับสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น สหกรณ์ในประเทศไทยของเรานี้มีหลายจำพวกด้วยกันครับผมสามารถแยกแบ่งประเภทและชนิดออกได้เป็น 2 ภาคนะครับ (ราวกับหนังเลยมีภาค 1 ภาค 2ด้วย) และแบ่งเป็น 7 จำพวกนะครับ มาทำความรู้จักกันเลยนะครับกับ
ภาคที่ 1หมายถึงในภาคการกสิกรรม เป็นสหกรณ์ที่สมาชิกดำรงชีพที่เกี่ยวกับการทำอาชีพทำการเกษตรและปศุสัตว์นะครับ แบ่งได้เป็น 2 จำพวก คือ
สหกรณ์การกสิกรรม ดังเช่นว่า สหกรณ์การกสิกรรมแม่ขอบ จำกัด,สหกรณ์การกสิกรรมแม่ทา จำกัด เป็นต้น
สหกรณ์ประมง ดังเช่นว่า สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด,สหกรณ์ประมงระยอง จำกัด เป็นต้น
ภาคที่ 2หมายถึงนอกภาคการกสิกรรม เป็นสหกรณ์ที่สมาชิกไม่ได้ดำรงชีพทำการเกษตรหรือปศุสัตว์นะครับ แบ่งได้เป็น 5 จำพวก คือ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ดังเช่นว่า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด เป็นต้น
สหกรณ์นิคม ดังเช่นว่า สหกรณ์นิคมสันทราย จำกัด เป็นต้น
สหกรณ์บริการ ดังเช่นว่า สหกรณ์นครลานทุ่งนาเดินรถ จำกัด เป็นต้น
สหกรณ์ร้านขายของ ดังเช่นว่า สหกรณ์ร้านขายของในสถานศึกษาต่างๆนะครับ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ดังเช่นว่า สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฝาง จำกัด เป็นต้น
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นว่าสหกรณ์มีหลากหลายประเภทเพื่อที่จะมีความครอบคลุมในทุกกลุ่มอาชีพทั้งในภาคการกสิกรรมและนอกภาคการกสิกรรม สหกรณ์มีการทำธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทร้านค้าทั่วไปซึ่งแต่ละสหกรณ์ที่ทำธุรกิจที่คล้ายคลึงกันแม้กระนั้นบางธุรกิจก็มีเฉพาะสหกรณ์ๆไป เรามาดูกันหน่อยสิว่าสหกรณ์โดยมากมีธุรกิจอะไรบ้างที่คอยให้บริการสมาชิก

1.ธุรกิจสินเชื่อ
นับว่าเป็นธุรกิจที่ทุกๆสหกรณ์ทำ เนื่องมาจากปัญหาฐานรากที่สมาชิกเป็นอยู่คือ ขาดทุนทรัพย์ในการใช้เพื่อดำรงชีพ หรือเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง (แล้วแต่สหกรณ์บางสหกรณ์ให้กู้เพื่อใช้เพื่อสำหรับการดำรงชีพแค่นั้น) ซึ่งสหกรณ์จะให้ให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าแหล่งเงินทุนอื่นๆ(โดยมากแล้วอัตราดอกเบี้ยจะต่ำลงมากยิ่งกว่าแบงค์ออกจะมาก)
2. ธุรกิจรับฝากเงิน
เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ทุกสหกรณ์มี สหกรณ์เป็นราวกับแบงค์นะครับ มีทั้งการรับฝากเงินการปล่อยสินเชื่อ การธุรกิจรับฝากเงินของสหกรณ์จะให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าสหกรณ์มาก(ส่วนตัวนักเขียนมีความคิดว่าสูงขึ้นมากยิ่งกว่าแบงค์มากจริงๆ) แม้กระนั้นจะไม่สูงเกินตามที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ หรือระเบียบข้อบังคับที่สหกรณ์นั้นๆกำหนด
3. ธุรกิจหาผลิตภัณฑ์มาจัดจำหน่าย
เป็นธุรกิจที่โดยมากแล้วจะมีในสหกรณ์ในภาคการกสิกรรมเป็นส่วนใหญ่ มีในสหกรณ์นอกภาคบ้างเล็กๆน้อยๆประราย เป็นธุรกิจที่สหกรณ์ได้หาอุปกรณ์ เครื่องใช้ไม้สอย เคมีภัณฑ์ต่างๆมาจัดจำหน่ายให้กับสมาชิกและบุคคลอื่นๆในราคาที่ออกจะถูกกว่าราคาอื่นๆ
4. ธุรกิจร้านขายของ
อาจจะเป็นสิ่งที่เราลืมกันไปแล้วบ้าง แต่ว่าธุรกิจอยู่กับเรามาตั้งเรายังเด็กๆเลยก็ว่าได้ จำได้ไหมนะครับว่าเราซื้อพวกดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัดไหนกันตอนอยู่ชั้นประถม ใช่นะครับมันจะมีร้านอะไรไม่รู้เรื่องในสถานศึกษาที่ขายให้กับนักเรียนในราคาที่ออกจะถูกว่าร้านภายนอก มีทั้งคุณครูและนักเรียนช่วยกันขาย ใช่แล้วนะครับมันคือ สหกรณ์ร้านขายของของสถานศึกษานั่นเอง ผมเชื่อว่าในทุกๆสถานศึกษาคงจะมีร้านขายของสหกรณ์อยู่นะครับ
5. ธุรกิจสะสมผลผลิต
ธุรกิจสะสมผลผลิตจะมีในสหกรณ์ในภาคการกสิกรรมแค่นั้นนะครับ การทำธุรกิจสะสมนั้นสหกรณ์จะทำโดยการรวบรวมผลผลิตของสมาชิกที่เป็นเกษตรกรและนำไปขายให้แก่บุคคลอื่นๆหรือนำไปดัดแปลง โดยจะได้ราคาดียิ่งกว่าให้สมาชิกนำไปขายเองและปองกันการเช็ดกกดราคาด้วยนะครับ ดังเช่นว่า สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด ได้ทำสะสมนมดิบจากสมาชิกผู้เลี้ยงโคนมเพื่อนำไปขายให้กับบริษัทที่ขายนมกล่อง เป็นต้น
6. ธุรกิจดัดแปลง
ธุรกิจดัดแปลงจะเป็นการนำผลผลิตของสมาชิกที่ได้จากการรวบรวมมาดัดแปลงให้ราคาสูงขึ้นและยังเป็นการช่วยเหลืออาชีพแก่สมาชิกอีกด้วย ดังเช่นว่า สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัดได้ทำรับซื้อนมดิบมาดัดแปลงเป็นนมกล่องและไอศกรีมเพื่อมาจัดจำหน่ายแก่คนที่พอใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *